Ιστολόγια

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Από αυτή τη σχολική χρονιά, στο “alfabeto” λειτουργούν και τμήματα γερμανικής γλώσσας! Για μαθητές , φοιτητές και ενήλικες! Κανονικά , ταχύρρυθμα και ειδικά τμήματα προετοιμασίας για σπουδές και διαμονή στην Γερμανία.

Σελίδες