Διδακτικό υλικό

Βιβλία
Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε τα πιο ενημερωμένα εγχειρίδια που βασίζονται στις σύγχρονες μεθόδους γλωσσοδιδακτικής.

Tablets

Ότι πιο σύγχρονο στον τομέα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι μαθητές πέρα από τα βιβλία τους πλέον έχουν στην διάθεσή τους και tablets για να συνδέονται άμεσα με τον διαδραστικό πίνακα.

Video-audio
H χρήση οπτικοακουστικού υλικού βοηθά τον σπουδαστή να εξοικειωθεί με διαλόγους της καθημερινής ζωής.

Satellite
H Αγγλία, η Γερμανία και η Iσπανία στην αίθουσά σας μέσω δορυφορικής σύνδεσης.

Cine club
Όταν η μάθηση γίνεται πραγματική διασκέδαση στο “alfabeto”, απολαμβάνουμε τις καλύτερες αγγλικές και ισπανικές ταινίες! Ένας φανταστικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με την αγγλική και ισπανική κουλτούρα.

Interactive boards

Οι αίθουσές μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες που μετατρέπουν την μάθηση σε εύκολη υπόθεση! 

 

 

 

 

Μεταφορά της ζωντανής πραγματικότητας στην τάξη- βιωματική μάθηση!

 

Εμπλουτισμό του μαθήματος με πολιτιστικά στοιχεία!

 

Ζωντανή επαφή με την γλώσσα και την κουλτούρα!