Μάθε Αγγλικά παίζοντας

  • Μαθε Αγγλικά παίζοντας μέσω του συστήματος edutainment*.
  • Ειδικά τμήματα για παιδιά από 4 ετών!
  • Μάθηση και πιστοποίηση ακόμα και για τους μικρούς μας μαθητές με εξετάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.
  • Διαδραστική και βιωματική διδασκαλία μέσα από Νέες Τεχνολογίες.
  • Ολιγομελή τμήματα αυστηρά 4 ατόμων.

*Education & Entertainment